blog

Panvové dno

Najdôležitejšou súčasťou nášho pohybového aparátu je hlboký stabilizačný systém, ktorý tvoria bránica, priečny brušný sval, hlboké svaly chrbta, vnútorné šikmé brušné svaly a svaly panvového dna. Všetky svaly tvoriace hlboký stabilizačný systém by mali spolupracovať pri posturálnych polohách (ako je napríklad sed, stoj) a pri záťaži (pohybovej aktivite) spoločne a vyvážene. Ak dôjde k preťaženiu určitej svalovej skupiny, dochádza postupne k inhibícii (potlačeniu) aktivity opačnej svalovej skupiny, čo ďalej smeruje k svalovej dysbalancii (nerovnováhe) a následnému vzniku subjektívnych problémov.

Svaly panvového dna sa skladajú z dvoch funkčných celkov:
- diaphragma pelvis (je tvorená zo svalov m.coccygeus a m.levator ani, ktorý ma dve časti pars pubica a pars iliaca)
- diaphragma urogenitale (svalovo väzivová štruktúra vypĺňajúca priestor medzi sedacími hrbolmi a lonovou sponou).

Tieto dva celky spolupracujú a zabezpečujú základné funkcie panvového dna - opornú, sfinkterovú (zvierače), dilatačnú (schopnosť rozťažitelnosti), pôrodnú a sexuálnu.

Téma panvového dna je intímnou záležitosťou najmä mnohých žien po pôrode, ale vyskytuje sa často u žien vo vyššom veku, kedy svaly strácajú svoju elasticitu a pružnosť. Pri oslabení svalov panvového dna nemusí byť príznakom iba inkontinencia (únik) moču alebo stolice. Problémy vychádzajúce zo svalov panvového dna sa môžu odraziť na tele bolesťami v driekovej chrbtici, v oblasti bedrových kĺbov, slabín, i kostrče. Veľmi úzko s panvovým dnom súvisí aj krčná chrbtica. Preto prvým krokom k riešeniu konkrétneho problému je diagnostika fyzioterapeutom. Celkové vyšetrenie a zhodnotenie stavu Vášho pohybového aparátu, pomôže odhaliť príčinu Vašich bolestí a potiaží.

Inkontinenciu rozlišujeme na základe príznakov:

- urgentná (mimovôľový únik moču, ktorému predchádza silné nutkanie na močenie),
- stresová (mimovôľový únik moču, ktorý vzniká pri fyzickej aktivite, cvičení alebo kašľaní, kýchaní),
- zmiešaná (urgentná a stresová súčasne),
- iné príčiny.

Urgentná inkontinencia býva spojená s hypertonusom - zvýšeným napätím svalov panvového dna. V tomto prípade mávajú ženy problém s bolestivým močením, bolestivým pohlavným stykom a najmä s otehotnením.

Stresová inkontinencia je spojená naopak s hypotonusom - zníženým napätím svalov panvového dna. Pri hypotone sa objavujú problémy s hemeroidmi, prolapsom vnútorných orgánov a taktiež s funkčnou sterilitou, čiže s otehotnením.

Ak pri diagostike fyzioterapeut špeciálnymi testami zistí, že príčina by mohla byť v oblasti svalov panvového dna, oboznámime klienta s ďalším postupom, a tým je vyšetrenie svalov panvového dna per vaginam. Toto vyšetrenie prebieha v maximálnej diskrétnosti a súkromí, nie je bolestivé a pomôže nám rovnako pri ďalšej spolupráci v rámci rehabilitácie a pochopenia správneho zapojenia svalov panvového dna. Pri vyšetrení zisťujeme svalovú silu, schopnosť výdrže aktivovaných svalov, reaktibilitu, timing pri fyziologických reflexoch ako je kašel, kýchanie a prípadné kontrakcie susedných svalov. Na záver fyzioterapeut zhodnotí funkčnosť svalov panvového dna a určí rehabilitačný program na základe výsledkov.

V rámci rehabilitácie panvového dna využívame rôzne pomôcky, ktoré nám pomáhajú pri kontrole a správnosti prevedenia cvičenia. Jedným z nich je biofeedbackový prístroj Peritone Plus, ktorý je možné zapožičať si na recepcii Vitalclinic. K jeho použitiu je nutné si zakúpiť vaginálnu sondu. Sonda sa zavádza do pošvy a je pomocou káblov napojená na prístroj. Využitie Peritone Plus je jednoduché a po zaučení fyzioteraputom budete schopné ho používať aj sami doma. Viete si na ňom nastaviť pre vás úpravený tréning svalov panvového dna, zároveň sledovať vaše pokroky prostredníctvom číselných hodnôt a svetelnej škály (rozsvecuje a zhasína sa podľa sily danej aktuálnej aktivácie a relaxácie svalov).Ďalšími pomôckami, ktoré využívame sú napríklad: Educator, vaginálne vajíčka, venušine guličky a rôzne rôzne druhy závažia. Educator je tiež možné zakúpiť si na recepcii Vitalclinic.

Svalom panvového dna ako aj komplexnej starostlivosti o mamičky sa v našej Vitalclinic venuje naša Natália Vavrinská. Prečítajte si o fyziostarostlivosti pred pôrodom a po pôrode viac tu: Starostlivosť o mamičky