cenník

 

Funkčná diagnostika pohybového systému/ 60 min.    35 €
Komplexné vstupné vyšetrenie fyzioterapeutom - odporúčame absolvovať ako prvé pri prevencii, pred operáciou, po operácií  
   
Starostlivosť o mamičky - vstupná diagnostika/ 60 min.    35 €
Vstupné vyšetrenie pre mamičky a budúce mamičky, na ktorom zisťujeme či máte diastázu a v akom rozsahu, testujeme svaly panvového dna  
   
Odborné vyšetrenie rehabilitačným lekárom/ 30 min.     35 €
   
Rehabilitácia - Fyzioterapia/ 55 min./ 30 min.    28 €/ 18 €
Aktívne rehabilitačné metodiky: Mäkké a mobilizačné techniky, Dornova metóda, DNS, SM system, Mc Kenzie, Bankovanie  
   
Rehabilitácia - Fyzioterapia/ 55 min. - 6 vstupov    140 €
Zvýhodnená cena pri šiestich vstupoch  
   
Kineziologický tape    5 €
   
Pulzná magnetoterapia/ 20 min. - 12 vstupov/ 6 vstupov    30 €/ 20 €
   
Pilates/ Core Static/ Core Dynamic/ skupinový     7 €/ osoba
60 min.    
   
Pilates/ Core Static/ Core Dynamic/ 5 vstupov    30 €/ 5 vstupov
Zvýhodnená cena pri piatich vstupoch  
   
Pilates/ Core Static/ Core Dynamic/ 10 vstupov    50 €/ 10 vstupov
Zvýhodnená cena pri desiatich vstupoch  

 CENNÍK *platný od 18.1.2016